MasterPRO updates en-us Copyright LUMC MasterPRO@lumc.nl Science-Medicine GENERATOR 60 MasterPRO version information IMGURL MasterPRO version information New featurec61 MasterPRO@lumc.nl Changes c61 Science-Medicine/ 2015-07-27 LUMC theme added! New featurec60 MasterPRO@lumc.nl Changes c60 Science-Medicine/ 2014-07-30 Frizzz theme added! New featurec59 MasterPRO@lumc.nl Changes c59 Science-Medicine/ 2014-02-18 Afkap waarde bij open vragen is nu dynamisch gemaakt. Hierdoor kunnen antwoorden op vragen meer dynamisch (beter) herkend worden. New featurec58 MasterPRO@lumc.nl Changes c58 Science-Medicine/ 2014-02-06 Vragen kunnen een verschillend gewicht hebben. Dit wordt voor het invullen van een interactie gemeld en daanra in de status opgenomen en opgeteld. New featurec58 MasterPRO@lumc.nl Changes c58 Science-Medicine/ 2014-02-06 Vragen kunnen een verschillend gewicht hebben. Dit wordt voor het invullen van een interactie gemeld en daanra in de status opgenomen en opgeteld. New featurec57 MasterPRO@lumc.nl Changes c57 Science-Medicine/ 2012-07-23 MasterPRO modules kunnen nu ook als enquete systeem gebruikt worden. New featurec56 MasterPRO@lumc.nl Changes c56 Science-Medicine/ 2012-06-19 Key [F1] laat helppagina zien New featurec55 MasterPRO@lumc.nl Changes c55 Science-Medicine/ 2012-06-19 Key [ESCAPE] verlaat een module Bug fixc54 MasterPRO@lumc.nl Changes c54 Science-Medicine/ 2012-06-19 Sleepvragen bleven hangen bij te snelle beweging New featurec53 MasterPRO@lumc.nl Changes c53 Science-Medicine/ 2012-04-24 Loading plaatje toegevoegd bij het laden van een pagina. New featurec52 MasterPRO@lumc.nl Changes c52 Science-Medicine/ 2012-04-24 Fade in toegevoegd bij het tonen van een nieuwe pagina New featurec51 MasterPRO@lumc.nl Changes c51 Science-Medicine/ 2012-04-24 Touche event toegevoegd aan drag and drop questions Layout changec50 MasterPRO@lumc.nl Changes c50 Science-Medicine/ 2012-04-18 In chrome werd de breedte van een plaatje op 50% gehouden door een verkeerde interpretatie van float left door Chrome. Layout changec49 MasterPRO@lumc.nl Changes c49 Science-Medicine/ 2012-04-18 Tabber pagina's worden pas getoond als ze helemaal gerendered zijn. Bug fixc48 MasterPRO@lumc.nl Changes c48 Science-Medicine/ 2012-04-03 Questiontype Menu deed ten onrechte mee in de berekening van de score. New featurec47 MasterPRO@lumc.nl Changes c47 Science-Medicine/ 2011-07-28 Progress (percentage aantal pagina's gezien tov van alle pagina's in een modules) wordt teruggelogd naar MedischOnderwijs.nl. Bug fixc46 MasterPRO@lumc.nl Changes c46 Science-Medicine/ 2011-07-27 Bij herstarten van een module wordt nu altijd de correcte pagina weergegeven waarop de gebruiker gebleven is. New featurec45 MasterPRO@lumc.nl Changes c45 Science-Medicine/ 2011-06-23 Bij het verlaten van een module (laatste pagina op next klikken) wordt een extra waarschuwing gegeven. New featurec44 MasterPRO@lumc.nl Changes c44 Science-Medicine/ 2011-06-23 Bij het klikken op de close button van het window wordt nu een waarschuwing gegeven dat alle gegevens op deze manier verloren zullen gaan. Bug fixc43 MasterPRO@lumc.nl Changes c43 Science-Medicine/ 2011-04-19 Sound-alike algoritme herkend nu ook diacritische tekens. New featurec42 MasterPRO@lumc.nl Changes c42 Science-Medicine/ 2011-04-12 Notification of the score of all questiontypes added to the remarks Layout changec41 MasterPRO@lumc.nl Changes c41 Science-Medicine/ 2011-04-12 title atribute added to questionmark button in open questions Layout changec40 MasterPRO@lumc.nl Changes c40 Science-Medicine/ 2011-02-18 Mail button now looks the same as end button in Antares theme Bug fixc39 MasterPRO@lumc.nl Changes c39 Science-Medicine/ 2011-02-03 Notes are visible in the status Bug fixc38 MasterPRO@lumc.nl Changes c38 Science-Medicine/ 2011-02-01 Background color for right and wrong answers in the drag-and-drop image questions now listen to the specific theme Bug fixc37 MasterPRO@lumc.nl Changes c37 Science-Medicine/ 2011-02-01 Tooltip added in hotspot questions for browsers safari, opera, firefox and chrome Bug fixc36 MasterPRO@lumc.nl Changes c36 Science-Medicine/ 2011-01-31 Colors for right en wrong in fill in the blank... are now correct Bug fixc35 MasterPRO@lumc.nl Changes c35 Science-Medicine/ 2011-01-20 Note now takes multiple lines New featurec34 MasterPRO@lumc.nl Changes c34 Science-Medicine/ 2010-12-06 Added explanation of score to help. New featurec33 MasterPRO@lumc.nl Changes c33 Science-Medicine/ 2010-11-16 De student module logt nu de absolute final score ipv de score tot nu toe naar medischonderwijs.nl New featurec32 MasterPRO@lumc.nl Changes c32 Science-Medicine/ 2010-09-28 Sliders horizontal and vertical now works on touch screens such as iPad New featurec31 MasterPRO@lumc.nl Changes c31 Science-Medicine/ 2010-09-28 Drag and drop horizontal, vertical and images now works on touch screens such as iPad New featurec30 MasterPRO@lumc.nl Changes c30 Science-Medicine/ 2010-09-16 MasterPRO now recognizes the platform and the platform input device. This way some interactions works a bit different for phone and ipads. New featurec29 MasterPRO@lumc.nl Changes c29 Science-Medicine/ 2010-05-03 Parameter EXIT added to the searchstring. This parameter may contain the address MasterPRO has to navigate to after finishing a module. Bug fixc28 MasterPRO@lumc.nl Changes c28 Science-Medicine/ 2010-04-16 Alle UTF-8 karakters worden nu goed herkend in open vragen en fill in blanks en list New featurec27 MasterPRO@lumc.nl Changes c27 Science-Medicine/ 2010-03-05 Durations wordt nu ook aan het einde van de module gemeld (indien langer dan 1 minut en korter dan 90 minuten). New featurec26 MasterPRO@lumc.nl Changes c26 Science-Medicine/ 2010-01-26 Pijltje [omhoog] en [omlaag] werken nu ook als respectivelijk vorige en volgende pagina. Bug fixc25 MasterPRO@lumc.nl Changes c25 Science-Medicine/ 2010-01-05 Als een gebruiker op de eindpagina van een modules arriveert (de pagina met score) kan hij de module niet meer hervatten, maar zal de module opnieuw beginnen. Layout changec24 MasterPRO@lumc.nl Changes c24 Science-Medicine/ 2009-06-24 Transparent background toegevoegd aan direct gelinkte plaatsje voor IE6 New featurec23 MasterPRO@lumc.nl Changes c23 Science-Medicine/ 2009-06-24 Indien een Fill-in List vraag bestaat uit alleen nummerieke waarden worden deze nummeriek en niet alfabetisch gesorteerd. New featurec22 MasterPRO@lumc.nl Changes c22 Science-Medicine/ 2009-06-17 Scripts werken nu ook op het vraaggedeelte bij een pagina. New featurec21 MasterPRO@lumc.nl Changes c21 Science-Medicine/ 2009-06-17 Navigatie layout van het menu routine herschreven waardoor deze ongeveer 100x sneller is geworden. Layout changec20 MasterPRO@lumc.nl Changes c20 Science-Medicine/ 2009-06-17 Opmaak van de epiloog pagina aangepast. Nieuwe routine voor tonen van grafiek indien module meer dan 10 maal gebruikt is er er minstens 5 vragen in de module zijn opgenomen. Layout changec19 MasterPRO@lumc.nl Changes c19 Science-Medicine/ 2009-06-15 Feedback bij een popupvraag in Macalicious theme aangepast waardoor de feedback beter leesbaar wordt. Bug fixc18 MasterPRO@lumc.nl Changes c18 Science-Medicine/ 2009-06-02 Formatering in de alternatieven van een hotspotvraag zorgde ervoor dat na het beantwoorden van de vraag de alt informatie niet goed in het document werd opgenomen. Dit resulteerde in een heleboel coordinaatinformatie. Bug fixc17 MasterPRO@lumc.nl Changes c17 Science-Medicine/ 2009-05-20 Afbeeldingen waren soms alleen zichtbaar als de auteurkant van master ook open stond, nu zijn ze weer altijd zichtbaar voor studenten. Bug fixc16 MasterPRO@lumc.nl Changes c16 Science-Medicine/ 2009-05-19 Bij een onvolledig herkend antwoord in een open vraag single answer, was de enumeratie van de labels niet oplopend. Bug fixc15 MasterPRO@lumc.nl Changes c15 Science-Medicine/ 2009-05-19 Een interactie die op laatste pagina in een module werd getoond en pas na het lezen van de pagina moest verschijnen (blnDidYouRead) werd overgeslagen. Layout changec14 MasterPRO@lumc.nl Changes c14 Science-Medicine/ 2009-05-18 In Blacktip is het menu verplaatst naar rechtsboven in het scherm Layout changec13 MasterPRO@lumc.nl Changes c13 Science-Medicine/ 2009-05-12 Splash screen vervangen in de themes Default, DefaultBiNav, BlackTip, BlackTipMenu, Pulseweb en RightNav Layout changec12 MasterPRO@lumc.nl Changes c12 Science-Medicine/ 2009-05-04 De layout van de sleepvragen horizontaal is herzien Layout changec11 MasterPRO@lumc.nl Changes c11 Science-Medicine/ 2009-04-29 Achtergrondkleur van de sleeplabels is iets minder geel in het Macalicious theme Layout changec10 MasterPRO@lumc.nl Changes c10 Science-Medicine/ 2009-04-14 De layout van de sleepvragen verticaal is herzien Bug fixc9 MasterPRO@lumc.nl Changes c9 Science-Medicine/ 2009-04-07 De matrix vraag werd niet altijd in alle gevallen correct beoordeeld. New featurec8 MasterPRO@lumc.nl Changes c8 Science-Medicine/ 2009-03-23 Master PRO kiest standaard voor het theme PDATrick als het een schermbreedte van 640 pixels of minder detecteert. Dit theme is geoptimaliseerd voor PDA's. Bug fixc7 MasterPRO@lumc.nl Changes c7 Science-Medicine/ 2009-03-23 Update Walter-Zorn jsgraphics. Versie 3.05 wordt nu standaard geincludeerd. New featurec6 MasterPRO@lumc.nl Changes c6 Science-Medicine/ 2009-03-11 Toegevoegd Walter-Zorn tooltip script aan de content en de referencepagina's, waardoor auteurs makkelijk tooltips bij diverse elementen in de pagina kunnen maken. Layout changec5 MasterPRO@lumc.nl Changes c5 Science-Medicine/ 2009-03-03 Remarks onder vragen in thema's Default, MacAlicious en DefaultBinav zo aangepast dat het niet meer op een knop lijkt. Bug fixc4 MasterPRO@lumc.nl Changes c4 Science-Medicine/ 2009-03-02 Bij Fill in the blanks wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen hoofd en kleine letters bij sorteren. New featurec3 MasterPRO@lumc.nl Changes c3 Science-Medicine/ 2009-03-02 Bevestiging van weggooien van pagina's' mediafiles en referenties. Layout changec2 MasterPRO@lumc.nl Changes c2 Science-Medicine/ 2009-03-02 Text 'Ga naar volgende pagina' aangepast in 'Deze vraag is beantwoord'. Layout changec1 MasterPRO@lumc.nl Changes c1 Science-Medicine/ 2009-02-27 Breedte van een drag & drop item is nu niet meer afhankelijk van de breedte van de question (35% contentbreedte), maar houdt zijn eigen breedte aan.