MasterPRO updates en-us Copyright LUMC MasterPRO@lumc.nl Science-Medicine GENERATOR 60 MasterPRO version information IMGURL MasterPRO version information New featurec60 MasterPRO@lumc.nl Changes c60 Science-Medicine/ 2015-10-11 Transfer of caes between databases and databaseservers added. New featurec59 MasterPRO@lumc.nl Changes c59 Science-Medicine/ 2015-10-11 Cyclic testing added. A heading can now be used for testing students. New featurec58 MasterPRO@lumc.nl Changes c58 Science-Medicine/ 2014-07-30 New questiontype addes. Dropnote. The user can enter in his or her own words the answer(s) to a question and has to compare his or her answer with a template answer. No score is given New featurec57 MasterPRO@lumc.nl Changes c57 Science-Medicine/ 2014-07-30 Frizzz theme added! New featurec56 MasterPRO@lumc.nl Changes c56 Science-Medicine/ 2014-02-06 Each question can now have a weight calculated from 0 - 10. In older modules all questions will have a weight of 1 point. New featurec55 MasterPRO@lumc.nl Changes c55 Science-Medicine/ 2014-02-04 FillListBlank questiontype now alerts for error in items. Layout changec54 MasterPRO@lumc.nl Changes c54 Science-Medicine/ 2013-10-17 New TinyMCE implemented (3.5.8) Major changes on the page editor New featurec54 MasterPRO@lumc.nl Changes c54 Science-Medicine/ 2013-07-16 Metro and Subway theme added! Layout changec53 MasterPRO@lumc.nl Changes c53 Science-Medicine/ 2012-11-06 Scribble theme added. Thanks to Lennaert de Boer Layout changec52 MasterPRO@lumc.nl Changes c52 Science-Medicine/ 2012-11-06 Parameter optie 'Nifty' Verwijderd New featurec51 MasterPRO@lumc.nl Changes c51 Science-Medicine/ 2012-07-21 Nieuwe parameter [noScore]. Default=1. Wanneer noscore op 0 wordt gezet, worden vragen van het type MC-Single, MC-Multiple, Scale, Matrix, Drag and Drop, niet gescoord. Er is dan ook geen eindscore voorhanden. Bug fixc50 MasterPRO@lumc.nl Changes c50 Science-Medicine/ 2012-06-19 check option [blnDidYouRead] is not shown on a Drag_drop_image or a hotspot_image question New featurec49 MasterPRO@lumc.nl Changes c49 Science-Medicine/ 2012-05-08 Startup van alle javascript, prescript en postscript, tabber en zoomy en sliders veranderd wat betreft volgorde New featurec48 MasterPRO@lumc.nl Changes c48 Science-Medicine/ 2012-05-08 MojoMagnify changed to Zoomy New featurec47 MasterPRO@lumc.nl Changes c47 Science-Medicine/ 2012-04-24 MojoMagnify updated to 0.1.10 New featurec46 MasterPRO@lumc.nl Changes c46 Science-Medicine/ 2012-04-24 Jquery v 1.7.2 added to MasterPRO client. Bug fixc45 MasterPRO@lumc.nl Changes c45 Science-Medicine/ 2011-09-12 Locked cases kunnen nu weer via de auteurkant worden gestart. Layout changec44 MasterPRO@lumc.nl Changes c44 Science-Medicine/ 2011-06-23 On reference page scriptbox top margin corrected New featurec43 MasterPRO@lumc.nl Changes c43 Science-Medicine/ 2011-05-23 Spell checker toegevoegd (NL en US). Bug fixc42 MasterPRO@lumc.nl Changes c42 Science-Medicine/ 2011-05-19 XML parsererror in firefox bij pageoption is verholpen. Layout changec42 MasterPRO@lumc.nl Changes c42 Science-Medicine/ 2011-05-17 New TinyMCE implemented (version 3.4.2) New featurec41 MasterPRO@lumc.nl Changes c41 Science-Medicine/ 2011-04-12 Account administration implemented New featurec40 MasterPRO@lumc.nl Changes c40 Science-Medicine/ 2011-02-02 Deletion of a picture now warns if this picture exists in javascript code New featurec39 MasterPRO@lumc.nl Changes c39 Science-Medicine/ 2011-01-31 Antares theme added New featurec38 MasterPRO@lumc.nl Changes c38 Science-Medicine/ 2010-12-07 Special parameter 'EXIT' added to searchstring. With this parameter you can determine the URL where Master should go to after the case is finished. If you specify the verb 'close', the window will be closed. Layout changec37 MasterPRO@lumc.nl Changes c37 Science-Medicine/ 2010-01-12 Time is added to the creation date of a module. Bug fixc36 MasterPRO@lumc.nl Changes c36 Science-Medicine/ 2010-01-12 Creation date of a module is not changed when the data of a module is editted. New featurec35 MasterPRO@lumc.nl Changes c35 Science-Medicine/ 2010-01-12 Change in the database can be view while pressing the [LOG] button. New featurec34 MasterPRO@lumc.nl Changes c34 Science-Medicine/ 2010-01-12 All changes in the modules of a case are now logged into the database. New featurec33 MasterPRO@lumc.nl Changes c33 Science-Medicine/ 2010-01-08 Version management introduced. It is now possible for the administrator of MasterPRO to copy modules and give third party person access to a copy of a modules. The pages in a module will not be copied. Only references to these pages will be copied. The new author is able to checkout and make a copy of a page. Bug fixc32 MasterPRO@lumc.nl Changes c32 Science-Medicine/ 2010-01-08 Reuse didn't copy the Script of a page. Fixed! New featurec31 MasterPRO@lumc.nl Changes c31 Science-Medicine/ 2009-06-02 Aan de vraagtypes openvraag multiple en horizontale en verticale scale vragen is een dropdownlist toegevoegd voor de score met alleen juist, onjuist en neutraal, zodat hier geen getallen meer ingevoerd hoeven te worden. Layout changec30 MasterPRO@lumc.nl Changes c30 Science-Medicine/ 2009-06-02 Het scherm om polygonen te creeeren voor een hotspot vraag is aangepast. Button Close heet nu OK en staat boven in het scherm. Tevens is er een cancel button bijgekomen. Layout changec29 MasterPRO@lumc.nl Changes c29 Science-Medicine/ 2009-06-02 Het scherm om coordinaten te selecteren voor een drag en drop image vraag is aangepast. Button Close heet nu OK en staat boven in het scherm. Tevens is er een cancel button bijgekomen. Bug fixc28 MasterPRO@lumc.nl Changes c28 Science-Medicine/ 2009-05-20 Casus kan vanuit de auteurkant alleen gestart worden als er minstens 1 pagina aan de casus is toegevoegd. New featurec27 MasterPRO@lumc.nl Changes c27 Science-Medicine/ 2009-05-05 Teksten binnen de content pagina, reference pagina en de introductiepagina kunnen nu in een getabuleerd getoond worden. Hiervoor wordt de tabber van Patrick Fitzgerald gebruikt Layout changec26 MasterPRO@lumc.nl Changes c26 Science-Medicine/ 2009-05-05 Kolommen van de matrix vragen wordt alfabetisch gesorteerd New featurec25 MasterPRO@lumc.nl Changes c25 Science-Medicine/ 2009-05-05 Matrix vragen kunnen nu een extra kolom hebben die altijd fout is. Deze is toe te voegen als de vraagstelling van de matrixvraag geedit wordt. Bug fixc24 MasterPRO@lumc.nl Changes c24 Science-Medicine/ 2009-05-04 MasterCaseID ging verloren na het selecteren van een punt in de dragdropimage of het maken van een polygoon in een hotspot interactie. Hierdoor werd er een verkeerde casus opgestart als er op startpage of startmodule werd geklikt. New featurec23 MasterPRO@lumc.nl Changes c23 Science-Medicine/ 2009-05-04 Bij DragDropHorizontal vraag is het nu mogelijk om meer drag's dan drops te maken. Laat hiervoor de tekstvelden leeg als het gaat om een label dat niet geplaatst mag worden. De vraag is correct beantwoord als alle te plaatsen labels op de correcte plaats staan. New featurec22 MasterPRO@lumc.nl Changes c22 Science-Medicine/ 2009-04-29 Titels van een pagina waren soms te lang waardoor ze in het menu worden gewrapt of er een scrollbalk in het menu verschijnt. Nu kan de titel verdeeld worden in een titel voor het menu en een titel voor de heading. Dit is mogelijk door het gedeelte voor het menu tussen vierkante haken te zetten. Bijvoorbeeld: [Fysiologie]Fysiologie van de ademhaling. Worden geen haken gebruikt, dan verschijnt de titel zowel in het menu als in de heading. Layout changec21 MasterPRO@lumc.nl Changes c21 Science-Medicine/ 2009-04-29 Auteurveld in bij het aanpassen van modules heeft een klein font gekregen Layout changec20 MasterPRO@lumc.nl Changes c20 Science-Medicine/ 2009-04-29 Pagestyle in de Page pagina is nu een inline style element geworden en werkt dus niet meer op alleen de body. Nu kunnen meerdere elementen van style informatie voorzien worden. Bijvoorbeeld: body{margin:10px} p{background: orange} New featurec19 MasterPRO@lumc.nl Changes c19 Science-Medicine/ 2009-04-29 Flash movie bestanden '.FLV' worden herkend Bug fixc18 MasterPRO@lumc.nl Changes c18 Science-Medicine/ 2009-04-21 Bij het deleten van een pagina wordt om bevestiging gevraagd. Bij cancel wordt de actie afgebroken. New featurec17 MasterPRO@lumc.nl Changes c17 Science-Medicine/ 2009-04-14 Bij DragDropVertical vraag is het nu mogelijk om meer drag's dan drops te maken. Laat hiervoor de tekstvelden leeg als het gaat om een label dat niet geplaatst mag worden. De vraag is correct beantwoord als alle te plaatsen labels op de correcte plaats staan. New featurec16 MasterPRO@lumc.nl Changes c16 Science-Medicine/ 2009-04-14 Bij DragDropImage vraag is het nu mogelijk om meer drag's dan drops te maken. Laat hiervoor de coordinaten leeg als het gaat om een label dat niet op een image geplaatst mag worden. De vraag is correct beantwoord als alle te plaatsen labels op de correcte plaats staan. New featurec15 MasterPRO@lumc.nl Changes c15 Science-Medicine/ 2009-04-14 In de report tab is het nu mogelijk om anonieme data (veroorzaakt door bijvoorbeeld testen van de casus door de auteurs) te deleten. Layout changec14 MasterPRO@lumc.nl Changes c14 Science-Medicine/ 2009-04-14 Veldlengte van de titel van een casus was maximaal 75 karakters, is nu uitgebreid naar 150 karakters. Bug fixc13 MasterPRO@lumc.nl Changes c13 Science-Medicine/ 2009-04-14 Het op Enter drukken op de media tab geeft de focus nu default aan de OK button, waardoor er niet meer wordt uitgelogd. Bug fixc12 MasterPRO@lumc.nl Changes c12 Science-Medicine/ 2009-04-07 Startpage kan alleen geselecteerd worden als er ook een pagina in de module is opgenomen. Bug fixc11 MasterPRO@lumc.nl Changes c11 Science-Medicine/ 2009-04-07 Search text in de module tab staat nu in focus. Bij een return wordt de search button geselecteerd ipv de logoff button. Bug fixc10 MasterPRO@lumc.nl Changes c10 Science-Medicine/ 2009-04-02 Typefoutje: de alt-tekst boven het coordinate-vak bij een hotspot vraag; Er staat geschieden ipv gescheiden. En coordinaten zonder trema. New featurec9 MasterPRO@lumc.nl Changes c9 Science-Medicine/ 2009-03-30 De interactie DRAGANDDROPIMAGE heeft nu een auteur interface, waardoor niet meer de coordinaten in een ander programma hoeven te worden bepaald. Onder de coordinaten tabel bevindt zich een knop [SPOT] waarmee de coordinaten in een plaatje aangewezen kunnen worden. New featurec8 MasterPRO@lumc.nl Changes c8 Science-Medicine/ 2009-03-30 De interactie HOTSPOT heeft nu een redelijke auteur interface, waardoor niet meer de coordinaten in een ander programma hoeven te worden bepaald. Naast de coordinaten tabel bevindt zich een knop [SPOT] waarmee de coordinaten in een plaatje getekend kunnen worden. Layout changec7 MasterPRO@lumc.nl Changes c7 Science-Medicine/ 2009-03-26 De listbox in de tab module bevat nu trailing '0' chars, waardoor er een netter overzicht ontstaat. New featurec6 MasterPRO@lumc.nl Changes c6 Science-Medicine/ 2009-03-26 In de tab module is het mogelijk om op (deel van de) naam van de casus te zoeken door middel van een tekstbox en een zoekknop New featurec5 MasterPRO@lumc.nl Changes c5 Science-Medicine/ 2009-03-23 Parameter ThemePath toegevoegd aan de CLIENT. Hoewel dit gedocumenteerd wordt in de auteur updates, gaat het om een client aanpassing. Het doel van deze parameter is een eigen template voor MasterPRO te kunnen ontwikkelen, waarbij de cascading stylesheets, html files en buttons op een eigen server staan. Zodra dit theme volledig getest is, kan het aangeboden worden aan de auteur van MasterPRO die het dan in overleg kan implementeren als standaard theme binnen MasterPRO. Bug fixc4 MasterPRO@lumc.nl Changes c4 Science-Medicine/ 2009-03-19 Buttons in firefox kunnen schuil gaan onder een invisible span, waardoor ze niet in focus kunnen krijgen en daardoor geen functie kunnen hebben. Dit is gecontateerd in de module tab en de pagescript tab van de pages en daar in opgelost. New featurec3 MasterPRO@lumc.nl Changes c3 Science-Medicine/ 2009-03-16 Quotes "'" mogen niet in de opties van de matrix vragen voorkomen. Ze worden nu automatisch gefilterd. Meerdere woorden mogen nog wel tussen dubbelquotes staan. New featurec2 MasterPRO@lumc.nl Changes c2 Science-Medicine/ 2009-03-06 Support added for adding binary files for Excel, PDF, PPT and Word. New featurec1 MasterPRO@lumc.nl Changes c1 Science-Medicine/ 2009-02-20 TinyMCE editor versie 3.2.1.1 opgenomen in de auteur omgeving. Hierdoor zijn de pagina's waarin module, epiloog, pagina reference en postpage bewerkt worden voorzien van een nieuwe HTML editor. Tevens zijn de modules om plaatjes en filmpjes te selecteren aangepast.