MasterPRO Author

Version information
Type Date Description
New feature 2015-10-11 Transfer of caes between databases and databaseservers added.
New feature 2015-10-11 Cyclic testing added. A heading can now be used for testing students.
New feature 2014-07-30 New questiontype addes. Dropnote. The user can enter in his or her own words the answer(s) to a question and has to compare his or her answer with a template answer. No score is given
New feature 2014-07-30 Frizzz theme added!
New feature 2014-02-06 Each question can now have a weight calculated from 0 - 10. In older modules all questions will have a weight of 1 point.
New feature 2014-02-04 FillListBlank questiontype now alerts for error in items.
Layout change 2013-10-17 New TinyMCE implemented (3.5.8) Major changes on the page editor
New feature 2013-07-16 Metro and Subway theme added!
Layout change 2012-11-06 Scribble theme added. Thanks to Lennaert de Boer
Layout change 2012-11-06 Parameter optie 'Nifty' Verwijderd
New feature 2012-07-21 Nieuwe parameter [noScore]. Default=1. Wanneer noscore op 0 wordt gezet, worden vragen van het type MC-Single, MC-Multiple, Scale, Matrix, Drag and Drop, niet gescoord. Er is dan ook geen eindscore voorhanden.
Bug fix 2012-06-19 check option [blnDidYouRead] is not shown on a Drag_drop_image or a hotspot_image question
New feature 2012-05-08 Startup van alle javascript, prescript en postscript, tabber en zoomy en sliders veranderd wat betreft volgorde
New feature 2012-05-08 MojoMagnify changed to Zoomy
New feature 2012-04-24 MojoMagnify updated to 0.1.10
New feature 2012-04-24 Jquery v 1.7.2 added to MasterPRO client.
Bug fix 2011-09-12 Locked cases kunnen nu weer via de auteurkant worden gestart.
Layout change 2011-06-23 On reference page scriptbox top margin corrected
New feature 2011-05-23 Spell checker toegevoegd (NL en US).
Bug fix 2011-05-19 XML parsererror in firefox bij pageoption is verholpen.
Layout change 2011-05-17 New TinyMCE implemented (version 3.4.2)
New feature 2011-04-12 Account administration implemented
New feature 2011-02-02 Deletion of a picture now warns if this picture exists in javascript code
New feature 2011-01-31 Antares theme added
New feature 2010-12-07 Special parameter 'EXIT' added to searchstring. With this parameter you can determine the URL where Master should go to after the case is finished. If you specify the verb 'close', the window will be closed.
Layout change 2010-01-12 Time is added to the creation date of a module.
Bug fix 2010-01-12 Creation date of a module is not changed when the data of a module is editted.
New feature 2010-01-12 Change in the database can be view while pressing the [LOG] button.
New feature 2010-01-12 All changes in the modules of a case are now logged into the database.
New feature 2010-01-08 Version management introduced. It is now possible for the administrator of MasterPRO to copy modules and give third party person access to a copy of a modules. The pages in a module will not be copied. Only references to these pages will be copied. The new author is able to checkout and make a copy of a page.
Bug fix 2010-01-08 Reuse didn't copy the Script of a page. Fixed!
New feature 2009-06-02 Aan de vraagtypes openvraag multiple en horizontale en verticale scale vragen is een dropdownlist toegevoegd voor de score met alleen juist, onjuist en neutraal, zodat hier geen getallen meer ingevoerd hoeven te worden.
Layout change 2009-06-02 Het scherm om polygonen te creeeren voor een hotspot vraag is aangepast. Button Close heet nu OK en staat boven in het scherm. Tevens is er een cancel button bijgekomen.
Layout change 2009-06-02 Het scherm om coordinaten te selecteren voor een drag en drop image vraag is aangepast. Button Close heet nu OK en staat boven in het scherm. Tevens is er een cancel button bijgekomen.
Bug fix 2009-05-20 Casus kan vanuit de auteurkant alleen gestart worden als er minstens 1 pagina aan de casus is toegevoegd.
New feature 2009-05-05 Teksten binnen de content pagina, reference pagina en de introductiepagina kunnen nu in een getabuleerd getoond worden. Hiervoor wordt de tabber van Patrick Fitzgerald gebruikt
Layout change 2009-05-05 Kolommen van de matrix vragen wordt alfabetisch gesorteerd
New feature 2009-05-05 Matrix vragen kunnen nu een extra kolom hebben die altijd fout is. Deze is toe te voegen als de vraagstelling van de matrixvraag geedit wordt.
Bug fix 2009-05-04 MasterCaseID ging verloren na het selecteren van een punt in de dragdropimage of het maken van een polygoon in een hotspot interactie. Hierdoor werd er een verkeerde casus opgestart als er op startpage of startmodule werd geklikt.
New feature 2009-05-04 Bij DragDropHorizontal vraag is het nu mogelijk om meer drag's dan drops te maken. Laat hiervoor de tekstvelden leeg als het gaat om een label dat niet geplaatst mag worden. De vraag is correct beantwoord als alle te plaatsen labels op de correcte plaats staan.
New feature 2009-04-29 Titels van een pagina waren soms te lang waardoor ze in het menu worden gewrapt of er een scrollbalk in het menu verschijnt. Nu kan de titel verdeeld worden in een titel voor het menu en een titel voor de heading. Dit is mogelijk door het gedeelte voor het menu tussen vierkante haken te zetten. Bijvoorbeeld: [Fysiologie]Fysiologie van de ademhaling. Worden geen haken gebruikt, dan verschijnt de titel zowel in het menu als in de heading.
Layout change 2009-04-29 Auteurveld in bij het aanpassen van modules heeft een klein font gekregen
Layout change 2009-04-29 Pagestyle in de Page pagina is nu een inline style element geworden en werkt dus niet meer op alleen de body. Nu kunnen meerdere elementen van style informatie voorzien worden. Bijvoorbeeld: body{margin:10px} p{background: orange}
New feature 2009-04-29 Flash movie bestanden '.FLV' worden herkend
Bug fix 2009-04-21 Bij het deleten van een pagina wordt om bevestiging gevraagd. Bij cancel wordt de actie afgebroken.
New feature 2009-04-14 Bij DragDropVertical vraag is het nu mogelijk om meer drag's dan drops te maken. Laat hiervoor de tekstvelden leeg als het gaat om een label dat niet geplaatst mag worden. De vraag is correct beantwoord als alle te plaatsen labels op de correcte plaats staan.
New feature 2009-04-14 Bij DragDropImage vraag is het nu mogelijk om meer drag's dan drops te maken. Laat hiervoor de coordinaten leeg als het gaat om een label dat niet op een image geplaatst mag worden. De vraag is correct beantwoord als alle te plaatsen labels op de correcte plaats staan.
New feature 2009-04-14 In de report tab is het nu mogelijk om anonieme data (veroorzaakt door bijvoorbeeld testen van de casus door de auteurs) te deleten.
Layout change 2009-04-14 Veldlengte van de titel van een casus was maximaal 75 karakters, is nu uitgebreid naar 150 karakters.
Bug fix 2009-04-14 Het op Enter drukken op de media tab geeft de focus nu default aan de OK button, waardoor er niet meer wordt uitgelogd.
Bug fix 2009-04-07 Startpage kan alleen geselecteerd worden als er ook een pagina in de module is opgenomen.
Bug fix 2009-04-07 Search text in de module tab staat nu in focus. Bij een return wordt de search button geselecteerd ipv de logoff button.
Bug fix 2009-04-02 Typefoutje: de alt-tekst boven het coordinate-vak bij een hotspot vraag; Er staat geschieden ipv gescheiden. En coordinaten zonder trema.
New feature 2009-03-30 De interactie DRAGANDDROPIMAGE heeft nu een auteur interface, waardoor niet meer de coordinaten in een ander programma hoeven te worden bepaald. Onder de coordinaten tabel bevindt zich een knop [SPOT] waarmee de coordinaten in een plaatje aangewezen kunnen worden.
New feature 2009-03-30 De interactie HOTSPOT heeft nu een redelijke auteur interface, waardoor niet meer de coordinaten in een ander programma hoeven te worden bepaald. Naast de coordinaten tabel bevindt zich een knop [SPOT] waarmee de coordinaten in een plaatje getekend kunnen worden.
Layout change 2009-03-26 De listbox in de tab module bevat nu trailing '0' chars, waardoor er een netter overzicht ontstaat.
New feature 2009-03-26 In de tab module is het mogelijk om op (deel van de) naam van de casus te zoeken door middel van een tekstbox en een zoekknop
New feature 2009-03-23 Parameter ThemePath toegevoegd aan de CLIENT. Hoewel dit gedocumenteerd wordt in de auteur updates, gaat het om een client aanpassing. Het doel van deze parameter is een eigen template voor MasterPRO te kunnen ontwikkelen, waarbij de cascading stylesheets, html files en buttons op een eigen server staan. Zodra dit theme volledig getest is, kan het aangeboden worden aan de auteur van MasterPRO die het dan in overleg kan implementeren als standaard theme binnen MasterPRO.
Bug fix 2009-03-19 Buttons in firefox kunnen schuil gaan onder een invisible span, waardoor ze niet in focus kunnen krijgen en daardoor geen functie kunnen hebben. Dit is gecontateerd in de module tab en de pagescript tab van de pages en daar in opgelost.
New feature 2009-03-16 Quotes "'" mogen niet in de opties van de matrix vragen voorkomen. Ze worden nu automatisch gefilterd. Meerdere woorden mogen nog wel tussen dubbelquotes staan.
New feature 2009-03-06 Support added for adding binary files for Excel, PDF, PPT and Word.
New feature 2009-02-20 TinyMCE editor versie 3.2.1.1 opgenomen in de auteur omgeving. Hierdoor zijn de pagina's waarin module, epiloog, pagina reference en postpage bewerkt worden voorzien van een nieuwe HTML editor. Tevens zijn de modules om plaatjes en filmpjes te selecteren aangepast.

MasterPRO Client

Version information
Type Date Description
New feature 2015-07-27 LUMC theme added!
New feature 2014-07-30 Frizzz theme added!
New feature 2014-02-18 Afkap waarde bij open vragen is nu dynamisch gemaakt. Hierdoor kunnen antwoorden op vragen meer dynamisch (beter) herkend worden.
New feature 2014-02-06 Vragen kunnen een verschillend gewicht hebben. Dit wordt voor het invullen van een interactie gemeld en daanra in de status opgenomen en opgeteld.
New feature 2014-02-06 Vragen kunnen een verschillend gewicht hebben. Dit wordt voor het invullen van een interactie gemeld en daanra in de status opgenomen en opgeteld.
New feature 2012-07-23 MasterPRO modules kunnen nu ook als enquete systeem gebruikt worden.
New feature 2012-06-19 Key [F1] laat helppagina zien
New feature 2012-06-19 Key [ESCAPE] verlaat een module
Bug fix 2012-06-19 Sleepvragen bleven hangen bij te snelle beweging
New feature 2012-04-24 Loading plaatje toegevoegd bij het laden van een pagina.
New feature 2012-04-24 Fade in toegevoegd bij het tonen van een nieuwe pagina
New feature 2012-04-24 Touche event toegevoegd aan drag and drop questions
Layout change 2012-04-18 In chrome werd de breedte van een plaatje op 50% gehouden door een verkeerde interpretatie van float left door Chrome.
Layout change 2012-04-18 Tabber pagina's worden pas getoond als ze helemaal gerendered zijn.
Bug fix 2012-04-03 Questiontype Menu deed ten onrechte mee in de berekening van de score.
New feature 2011-07-28 Progress (percentage aantal pagina's gezien tov van alle pagina's in een modules) wordt teruggelogd naar MedischOnderwijs.nl.
Bug fix 2011-07-27 Bij herstarten van een module wordt nu altijd de correcte pagina weergegeven waarop de gebruiker gebleven is.
New feature 2011-06-23 Bij het verlaten van een module (laatste pagina op next klikken) wordt een extra waarschuwing gegeven.
New feature 2011-06-23 Bij het klikken op de close button van het window wordt nu een waarschuwing gegeven dat alle gegevens op deze manier verloren zullen gaan.
Bug fix 2011-04-19 Sound-alike algoritme herkend nu ook diacritische tekens.
New feature 2011-04-12 Notification of the score of all questiontypes added to the remarks
Layout change 2011-04-12 title atribute added to questionmark button in open questions
Layout change 2011-02-18 Mail button now looks the same as end button in Antares theme
Bug fix 2011-02-03 Notes are visible in the status
Bug fix 2011-02-01 Background color for right and wrong answers in the drag-and-drop image questions now listen to the specific theme
Bug fix 2011-02-01 Tooltip added in hotspot questions for browsers safari, opera, firefox and chrome
Bug fix 2011-01-31 Colors for right en wrong in fill in the blank... are now correct
Bug fix 2011-01-20 Note now takes multiple lines
New feature 2010-12-06 Added explanation of score to help.
New feature 2010-11-16 De student module logt nu de absolute final score ipv de score tot nu toe naar medischonderwijs.nl
New feature 2010-09-28 Sliders horizontal and vertical now works on touch screens such as iPad
New feature 2010-09-28 Drag and drop horizontal, vertical and images now works on touch screens such as iPad
New feature 2010-09-16 MasterPRO now recognizes the platform and the platform input device. This way some interactions works a bit different for phone and ipads.
New feature 2010-05-03 Parameter EXIT added to the searchstring. This parameter may contain the address MasterPRO has to navigate to after finishing a module.
Bug fix 2010-04-16 Alle UTF-8 karakters worden nu goed herkend in open vragen en fill in blanks en list
New feature 2010-03-05 Durations wordt nu ook aan het einde van de module gemeld (indien langer dan 1 minut en korter dan 90 minuten).
New feature 2010-01-26 Pijltje [omhoog] en [omlaag] werken nu ook als respectivelijk vorige en volgende pagina.
Bug fix 2010-01-05 Als een gebruiker op de eindpagina van een modules arriveert (de pagina met score) kan hij de module niet meer hervatten, maar zal de module opnieuw beginnen.
Layout change 2009-06-24 Transparent background toegevoegd aan direct gelinkte plaatsje voor IE6
New feature 2009-06-24 Indien een Fill-in List vraag bestaat uit alleen nummerieke waarden worden deze nummeriek en niet alfabetisch gesorteerd.
New feature 2009-06-17 Scripts werken nu ook op het vraaggedeelte bij een pagina.
New feature 2009-06-17 Navigatie layout van het menu routine herschreven waardoor deze ongeveer 100x sneller is geworden.
Layout change 2009-06-17 Opmaak van de epiloog pagina aangepast. Nieuwe routine voor tonen van grafiek indien module meer dan 10 maal gebruikt is er er minstens 5 vragen in de module zijn opgenomen.
Layout change 2009-06-15 Feedback bij een popupvraag in Macalicious theme aangepast waardoor de feedback beter leesbaar wordt.
Bug fix 2009-06-02 Formatering in de alternatieven van een hotspotvraag zorgde ervoor dat na het beantwoorden van de vraag de alt informatie niet goed in het document werd opgenomen. Dit resulteerde in een heleboel coordinaatinformatie.
Bug fix 2009-05-20 Afbeeldingen waren soms alleen zichtbaar als de auteurkant van master ook open stond, nu zijn ze weer altijd zichtbaar voor studenten.
Bug fix 2009-05-19 Bij een onvolledig herkend antwoord in een open vraag single answer, was de enumeratie van de labels niet oplopend.
Bug fix 2009-05-19 Een interactie die op laatste pagina in een module werd getoond en pas na het lezen van de pagina moest verschijnen (blnDidYouRead) werd overgeslagen.
Layout change 2009-05-18 In Blacktip is het menu verplaatst naar rechtsboven in het scherm
Layout change 2009-05-12 Splash screen vervangen in de themes Default, DefaultBiNav, BlackTip, BlackTipMenu, Pulseweb en RightNav
Layout change 2009-05-04 De layout van de sleepvragen horizontaal is herzien
Layout change 2009-04-29 Achtergrondkleur van de sleeplabels is iets minder geel in het Macalicious theme
Layout change 2009-04-14 De layout van de sleepvragen verticaal is herzien
Bug fix 2009-04-07 De matrix vraag werd niet altijd in alle gevallen correct beoordeeld.
New feature 2009-03-23 Master PRO kiest standaard voor het theme PDATrick als het een schermbreedte van 640 pixels of minder detecteert. Dit theme is geoptimaliseerd voor PDA's.
Bug fix 2009-03-23 Update Walter-Zorn jsgraphics. Versie 3.05 wordt nu standaard geincludeerd.
New feature 2009-03-11 Toegevoegd Walter-Zorn tooltip script aan de content en de referencepagina's, waardoor auteurs makkelijk tooltips bij diverse elementen in de pagina kunnen maken.
Layout change 2009-03-03 Remarks onder vragen in thema's Default, MacAlicious en DefaultBinav zo aangepast dat het niet meer op een knop lijkt.
Bug fix 2009-03-02 Bij Fill in the blanks wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen hoofd en kleine letters bij sorteren.
New feature 2009-03-02 Bevestiging van weggooien van pagina's' mediafiles en referenties.
Layout change 2009-03-02 Text 'Ga naar volgende pagina' aangepast in 'Deze vraag is beantwoord'.
Layout change 2009-02-27 Breedte van een drag & drop item is nu niet meer afhankelijk van de breedte van de question (35% contentbreedte), maar houdt zijn eigen breedte aan.